Welkom   |   Database
 
Alumni KABK
 

Welkom bij de database van de historische alumni van de Kabk (1821-1992)

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag bestaat sinds 1682. De Academie is de oudste - nog werkzame - kunstacademie van Nederland; en een van de oudste van de wereld.
Het is een reeds lang gekoesterde wens van de Academie om allen die ooit aan de Academie hebben gestudeerd en gedoceerd, in kaart te brengen en over het voetlicht te brengen. Daarom wil de Academie  de leerlingen- en lerarenregisters uit haar archief publiceren, zodat deze voor iedere geïnteresseerde toegankelijk zijn.

In de database van historische alumni kan (voorlopig) in twee soorten documenten gezocht worden: de  leerlingenregisters uit de 19e eeuw en begin 20e eeuw (1821-1916); en de 20e eeuwse leerlingenkaarten van 1916-1992. Het is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd daar ook de (documenten met de) allereerste inschrijvingen voor de toenmalige 'Teekenacademie' (periode 1682-1820) bijkomen. Ook alle leraren-dossiers  zullen pas in een later stadium worden overgenomen.

De database bevat ruim 105.000 naamsvermeldingen. Dit aantal is niet gelijk aan het aantal personen dat aan de Academie studeerde. Immers, een persoon komt in de leerlingenregisters meerdere keren voor, als hij meerdere jaren aan de Academie was. We schatten het aantal personen voorlopig op ruim 40.000.

Leerlingenregisters
In het begin van de 19e eeuw zien we de eerste leerlingenregisters per studiejaar verschijnen. Hierin vermeld worden een aantal gegevens: achternaam van de leerling, voornaam en/of initialen, leeftijd, beroep, adres in Den Haag of directe omstreken, soort onderwijs en eventueel nog aanmerkingen.

Tot 1915 waren deze registers ook nog onderverdeeld naar het soort leerling dat men was. Dit betekende feitelijk hoe (en door wie) voor de opleiding van de leerling werd betaald. Men onderscheidde per cursusjaar:

  • betalende leden van de vereniging
  • leerlingen die gratis onderwijs ontvingen
  • leerlingen die onderwijs ontvingen tegen een mindere bijdrage
  • leerlingen die op kosten van een lid onderwijs konden volgen.

Leerlingenkaarten
Vanaf 1916 worden de vorderingen van de dag- of avondstudenten op leerlingenkaarten op naam bijgehouden. Deze kaarten betreffen dus alle inschrijvingsjaren van een leerling. Soms staan hierop ook de eindrapporten van elk gevolgd studiejaar. Behalve op naam van de leerling kan in deze documenten worden gezocht op: geboortejaar en plaats; afdeling, en inschrijvingsjaren. De scans van de documenten bevatten nog meer informatie.

Index
Tussen november 2012 en november 2013 zijn alle leerlingenregisters en leerlingenkaarten geïndexeerd. Dat gebeurde via de – ondertussen door vele archief-instellingen gebruikte – website www.velehanden.nl.
De documenten, die allemaal met scans zichtbaar zijn gemaakt, kunnen zodoende worden doorzocht op een aantal zoektermen. Zie daarvoor de handleiding bij de database.

 

 

1. Academiegebouw van stadsbouwmeester Z. Reyers, ca. 1870 - 2. Schilderklas van vrouwelijke leerlingen in 1880 - 3. Beeldhouwklas, ca. 1900 - 4. Tekenles naar model, ca. 1920  (Foto's afkomstig uit collectie Haags Gemeentearchief, www.haagsebeeldbank.nl)Louis Apol (1850-1936) Leerling van de Academie van 1867-1872 Gezicht op de Prinsessegracht (Foto schilderij – Van Dam Restauraties)

Velehanden-deelnemers op de Academie - borrel 11 juli 2013
Met van links naar rechts, achterste rij: Ferry Rooymans (projectleider Kabk-alumni-Velehanden), Peter Bal, Petra Dreiskämper (website-bouwer VeleHanden), Pawel Pokutycki (ontwerper alumni-database Kabk), Joke (partner Cor van Eyndhoven); rij daarvoor: Wilma (partner Peter Bal), Anne Mieke Diepersloot, Iris Bleijerveld en Cor; daarvoor Yolande Kolstee (vroegere coördinator Kabk-alumni-project), Aparajita Dutta (medewerkster internationalisering en alumnibeleid Kabk)