Welkom   |   Database
 
Database alumni KABK
 
Uitgebreid zoeken
zoek alleen op naam?
Achternaam
tussenvoegsel
Voornaam en/of initialen
Geboortedatum
Alleen leerlingenkaarten. Moet worden ingevoerd met als schrijfwijze: dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 01-01-1930.
Leeftijd
Hier kan gezocht worden – uitsluitend in leerlingenregisters – op de leeftijd van de leerling tussen 8-50 jaar
Geboorteplaats
Alleen vermeld op de leerlingenkaarten.
Afdeling
De hieronder vet-gedrukte namen van afdelingen, cursussen en opleidingen laten de veelheid aan benamingen zien, die in de database voorkomen. 
Beroep van de leerling
Het gaat hier om het beroep van de leerling. Alleen te zoeken in de leerlingenregisters. Op sommige leerlingenkaarten uit het begin van de 20e eeuw staat ook het beroep van de leerling vermeld, maar dit is geen zoekoptie.
Adres/straat
Alleen de adressen uit de 19e- en begin 20e eeuwse leerlingenregisters zijn overgenomen. Het betreft alleen adressen in Den Haag of directe omstreken (bijvoorbeeld Scheveningen). De adressen op de leerlingenkaarten zijn – om privacy redenen – niet geïndexeerd.
Beginjaar - Eindjaar
De 19e eeuwse leerlingenregisters zijn gerangschikt op cursusjaar, met hier en daar een uitzondering waarin een register meerdere cursusjaren bevat (bijvoorbeeld 1909-1912).
De 20e eeuwse leerlingenkaarten zijn geordend op naam. Op deze kaarten komen dus alle cursusjaren van een leerling aan de Academie voor (bijvoorbeeld 1960-1966).
Wanneer er alleen op jaar gezocht wordt, dan verdient het aanbeveling alleen het beginjaar in te vullen (bijvoorbeeld 1950). De meerdere cursusjaren die een leerling aan de Academie heeft doorgebracht, verschijnen dan vanzelf in de zoekresultaten (bijvoorbeeld 1950-1955). 
Omdat de leerlingenregisters zijn geordend op cursusjaar, zal een leerling die meerdere jaren aan de Academie studeerde, meerdere keren met zijn/haar naam in de lijst met zoekresultaten voorkomen; wel telkens vergezeld van de scan van de pagina uit de verschillende registers waarin hij/zij voorkomt.
In een klein aantal gevallen zijn er meerdere registers van hetzelfde cursusjaar. De leerling kan dan tweemaal in hetzelfde cursusjaar worden vermeld.
-
Inventarisnummer
De Academie heeft haar (papieren) archief ondergebracht bij het Gemeente-archief Den Haag. Dit nummer verwijst naar het nummer dat het leerlingenregister/ de partij leerlingenkaarten in de inventaris van het Academie-archief in het Gemeente-archief heeft.
 
  Handleiding, of hoe de database te gebruiken?

Omdat de documenten uit de verschillende periodes uit de geschiedenis van de Academie verschillende informatie bevatten, zijn in de de zoekopties sommige termen alleen van toepassing op de leerlingenregisters en andere alleen op de leerlingenkaarten. Zo zijn de velden leeftijd en beroep (van de leerling) alleen te zoeken in de leerlingenregisters; geboortedatum en geboorteplaats staan dan weer alleen op de leerlingenkaarten.

Algemene toelichting bij de verschillende zoektermen
Omdat de index van de gegevens in de database berust op een letterlijke overname van wat op de scans van de documenten staat, is het zoeken naar gegevens nog onnauwkeurig. De database vindt namelijk alleen de betreffende persoon, of afdeling als precies wordt ingetypt wat er in de index staat. Dat betekent in dit stadium van database-ontwikkeling dat bijvoorbeeld de Eerste Afdeling Teekenkunst alleen gevonden wordt als dit precies zo – dat wil zeggen precies zo gespeld (met kleine of Hoofdletters) – wordt ingetypt in het zoekveld. Zoekt men op 'tekenkunst', dan geeft de database geen resultaten.
Even zo geldt dat wanneer Jan Wolkers wordt gezocht – Jan in veld voornaam, Wolkers in achternaam – dat de database geen resultaten geeft. Terwijl Wolkers wel degelijk, maar als Jan Hendrik Wolkers, staat ingeschreven. Om deze redenen is het raadzaam om op dit moment alleen in de database te zoeken via de optie 'zoeken op naam' en daar alleen de achternaam (evt. met tussenvoegsel) in te vullen.